Tidigare projekt

PMC1 has done it before – and can do it again.
Let the previous work do all the talking.

2021 – KALKYLGRANSKNING AV NYTT HÖGRISKLABORATORIUM RI.SE

På uppdrag av WSP genomfördes en analys av kalkyler för uppförandet av ett nytt högrisklaboratorium för batteribränder inom RI.SE anläggning i Borås.

2021 – PROJEKTERINGSGRANSKNING AV NY ELBUSS DEPÅ, Växjö

På uppdrag av Region Kronoberg genomfördes en granskning av projekterade handlingar innan förfrågan utsändes för en ny EL bussdepå i Växjö.

2021 – INSTALLATION AV NY TRANSFORMATORBYGGNADför EL bussladdning

På uppdrag av Region Uppsala genomförs projektering och installation av en ny transformatorbyggnad för att försörja laddningsstationer för EL bussar inom Stadsbussdepån. Projektkostnad ca 10 MSEK.

2021 – HOPKOPPLING OCH UTÖKNING av Biogasanläggningar mellan Stads- och Regionbuss depåerna

På uppdrag av Region Uppsala genomförs ett projekt för att skapa ett fossilfritt drivmedel till Stads-och Regionbussarna genom att utöka och sammankoppla anläggningarna och försörja dessa med pipeline från Kungsängens gård och Uppsala Vatten. Projektkostnad ca 10 MSEK. Därutöver tillkommer ytterligare projekt med att återanvända befintliga system samt utöka anläggningen med platser för mobila enheter. Efter utbyggnad är denna anläggning för tankning av bussar Sveriges största.

2020-21 UPPSALA STADSBUSSDEPÅ

På uppdrag av Region Uppsala som huvudprojektledare genomfördes ett projekträddningsarbete för att färdigställa anläggningen. Projektet är nu överlämnat till Förvaltning inom Region Uppsala och Gamla Uppsala Buss bedriver sin verksamhet i anläggningen sedan februari 2021. Projektkostnad ca 1 000 MSEK.

2019 – UPPSALA SPÅRVÄG

På uppdrag av Region Uppsala, starta upp som delprojektledare för delprojekt Depå inom det gemensamma projektet mellan Uppsala Kommun och Region Uppsala. Projektet innefattar planering och projektering av en lämplig spårvagnsdepå för en entreprenadkostnad om ca 600 MSEK.

2018  GETINGMIDJAN

Mentorsstöd åt WSP inom projektet med nya broar åt Trafikverket

Att som underkonsult till WSP stötta broprojektörerna för sin framdrift i uppdraget åt entreprenören Implenia. WSP projekterar nya broar och tunnelarbeten samt åtgärder i anslutning till dessa byggnadsverk. Peter bistår WSPs uppdragsansvarige i kontraktuella, tidplanemässiga och rapporteringsmässiga frågor. 

2016-2018  NYTT SLUTFÖRVAR ÅT SKB FORSMARK

Samordnande projekteringsledare för nytt slutförvar

Som underkonsult till WSP ansvarat för samordning av ca 50 personer inom WSP för att utföra projektering av slutförvarets ovanmarkanläggningar kopplade till undermarkanläggningar.

2014-2016 DATACENTER DIGIPLEX UPPLANDS-VÄSBY

Projektledare för ombyggnad av Marabou fabriken till Datacenter.

Digiplex AB etablerade ett nytt Datacenter åt Nasdaq och övriga kunder. Projektet omfattade projektering, riskhantering, projektledning av nya datahallar, ledningsarbeten, grundläggning och betongarbeten. En helt ny kraftförsörjning innebar en omflyttning av befintlig högspänning på stolpar samt schakt och inkoppling i samarbete med energileverantören EON. Samtliga försörjningssystem såsom vatten, avlopp, fiberförbindelser och övriga markarbeten utfördes. Nya infartsvägar byggdes samt en ny omplacerad vägbyggnation åt Mondelez (tidigare Marabou)


Kontakta PMC1 AB för mer information