Sedan 20 år utförs uppdrag inom bolagen ITNomaden AB eller PMC1 AB. PMC1 AB strukturerar och organiserar olika projekt för bästa genomförande och håller samtidigt en hög kommunikativ nivå till de olika beställarna.

Genom åren har PMC1 AB skaffat sig en bred kompetens inom projektledning och i rollen som en aktör åt stora uppdragsgivare inom olika verksamhetsområden och branscher. Arbetet har ofta inneburit att organisera upp projektstyrning, mötesledning och olika rapporteringar till styrgrupper för att skapa framdrift och beslutsunderlag för de olika projekten. PMC1 AB använder sig av WBS systemet som strukturmodell och en projektdatabas för att hantera kommunikationen inom projekten. Inom PMC1 AB skapas funktionella organisationer till beställare med hjälp av olika samarbetspartners.

GET IN TOUCH

Välkommen med din förfrågan