ITNomaden AB / PMC1 AB anlitades som underkonsult för projektledning av fas 1 av ett nytt datacenter i Upplands-Väsby.