Projektledning inom IT-teknik och byggteknik
Projektledning inom IT-teknik och byggteknik

Project Mgmt Company No 1 AB, PMC1

PMC1 levererar tjänster tillsammans med andra bolag/resurser.

Projektorganisationen utformas efter kundens behov och innehåller oftast Projektledning, Cost Control, upprättande av WBS och Tidsplanering samt även övriga dedikerade discipliner i form av Arkitekter, Konstruktörer, Brand & Risk konsulter samt Säkerhetskonsulter. Detta för att underlätta för kunden att ha en kontraktspart för ett projektutförande.

Som projektstöd används projektdatabasen DOX. https://www.dox.se/

Bolaget har även möjligheter att användas såsom ett fristående projektbolag för ett enskilt projekt med egen finansiering, bokföring och administration i samband med genomförande av ett projekt.